Team Up maatregelen Coronavirus (COVID-19)

Om al onze uitjes volgens de richtlijnen uit te kunnen voeren hebben wij onderstaande maatregelen getroffen:

 1. Alle regels staan op teamupentertainment.nl, inclusief directe link vanaf de Home-page.
 2. Voor alle uitjes gelden de vaste regels, vastgesteld door de rijksoverheid:
  1. was je handen zo vaak mogelijk
  2. hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  3. gebruik papieren zakdoekjes
  4. schud geen handen
  5. houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar oud)
  6. blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius
  7. blijf thuis indien je huisgenoten hebt met verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid
 3. Wij vragen al onze klanten hun naam en contactgegevens achter te laten, zodat deze gebruikt kunnen worden door de GGD voor bron- en contactonderzoeken. Deze gegevens worden ook enkel voor deze onderzoeken gebruikt. Klanten zijn niet verplicht gegevens achter te laten. De gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard, daarna worden deze vernietigd.
 4. Team Up communiceert, voorafgaand aan het uitje, met de hoofdboeker de maatregelen en wensen van beide partijen.
 5. Team Up zorgt ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren.
 6. Team Up zorgt voor extra hygiëne-maatregelen. Zo zorgen wij voor extra hygiëne, zeep en desinfectiematerialen. Alle gebruikte onderdelen zullen ook regelmatig worden gedesinfecteerd tijdens elk uitje.
 7. Alle activiteiten zijn ingericht zodat de 1,5 meter afstand bewaard kan worden, m.u.v. activiteiten met kinderen t/m 18 jaar.
 8. Team Up geeft medewerkers instructies om klanten te wijzen op overtreding van de regels. Medewerkers zorgen dat het protocol wordt nageleefd.

 

Gasten:

 1. Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar, m.u.v. kinderen t/m 18 jaar.
 2. Lees vooraf de maatregelen van Team Up
 3. Volg altijd de aanwijzingen van ons personeel op

 

Kinderen t/m 18 jaar:

 1. Voor kinderen t/m 18 jaar gelden de afstandsregels niet, waardoor alle activiteiten op een normale manier kunnen worden uitgevoerd

 

Team Up Medewerkers:

 1. Medewerkers schudden geen handen
 2. Medewerkers hoesten en niezen in de elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes
 3. Medewerkers wassen regelmatig hun handen, volgens de instructies.
 4. Medewerkers houden spullen, gereedschap en materiaal gedesinfecteerd.
 5. Medewerkers blijven thuis indien zij een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 6. Medewerkers blijven thuis als iemand in hun huishouding koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.